BETERE TERM KRINGLOOPWINKEL: RECYCLEWINKEL?

BREDA – In Breda wordt onderzoek gedaan naar de afvalstromen, om deze nog beter te sorteren en te kunnen verwerken. Dit doen ze door middel van een subsidie die is uitgekeerd door de Rijksoverheid van maar liefst 50.000 euro per gemeente. Met deze subsidie wordt er gekeken naar het opzetten of verder uitwerken van Circulaire Ambachtscentra. In het centrum kunnen ondernemers, instellingen en particulieren het ingezamelde afval en materiaal hergebruiken of repareren. Het idee is dat de afvalberg daardoor een stukje kleiner wordt.

11 februari 2022, Benthe Kuijpers

Benthe Kuijpers | Props

Marktsingel, afval wat beter gescheiden kan worden, gemeente Breda –  Foto: Benthe Kuijpers

Een circulair ambachtscentrum zorgt ervoor dat een kringloopwinkel, reparatiewerkplaats, milieustraat en onderwijsinstelling met elkaar worden verbonden. Het doel is om producten te hergebruiken en te voorkomen dat grondstoffen en materialen worden weggegooid. Hierbij staat duurzaamheid centraal. Daarnaast wordt hierbij een werkgelegenheid geboden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij heeft het ook een sociale functie.

Dit jaar zijn er 30 aanvragen ingediend van gemeentes om in aanmerking te komen voor subsidie van de Circulaire Ambachtscentra. De plannen gaan vaak gepaard in samenwerking met kringloopbedrijven, afvalinzamelaars en met andere gemeenten. De aanvragen zijn beoordeeld door een onafhankelijke jury, bestaande uit leden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland, NVRD en Stichting Repair Café.

Het doel is om een landelijk dekkend netwerk aan Circulaire Ambachtscentra te laten ontstaan in Nederland. In 2022 krijgen 19 gemeenten een subsidie van maximaal 50.000 euro per gemeente. Bij 15 aanvragen gaat het om nieuwe plannen en bij 4 aanvragen gaat het om het verder ontwikkelen van ambachtscentra die al opgestart zijn. In totaal ondersteunt het ministerie nu al 74 gemeenten binnen Nederland. Dat is ongeveer 35 procent van de Nederlanders die worden bediend door deze Circulaire Ambachtscentra. Rijkswaterstaat ondersteunt gemeenten met het ontwikkelen hiervan. Gemeenten streven zo naar een ruimtelijk beleid waarin verschillende initiatieven slim samenkomen om de circulaire economie te bevorderen. Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050.

Zo is ook gemeente Breda in aanmerking gekomen voor de subsidie voor het organiseren van een Circulaire Ambachtscentrum. ‘’Er is binnen Breda al een lange tijd aandacht voor afval op zichzelf en het scheiden van afval. In 2016 is het Bredase afvalbeleid van afval naar grondstof door de gemeenteraad vastgesteld. Dit is een onderdeel van het streven naar een circulaire economie. Hierin is afvalpreventie van belang, beter scheiden en kwalitatief goede grondstoffen.’’ Vertelt Ine Wilms, afdeling afvalservice gemeente Breda.

Binnen Breda wordt er samengewerkt met organisaties als Vindingrijk, Parels, stichting Breda Circulair gaan daarvoor samenwerken met ondernemers, de milieustraat en verschillende onderwijsinstellingen. Een Circulair Ambachtscentrum kan o.a. bestaan uit een materialen-HUB, een Repair Café of een werkplaats met reparateurs van Vindingrijk of een andere instelling zoals bijvoorbeeld een kringloopwinkel, een ondernemerswerkplek, het milieustation of een werk-leerbedrijf.

Wel moet er nog onderzoek gedaan worden naar de Ambachtscentrum binnen Breda. De komende tijd gaat de gemeente ontdekken in welk afval nog waarde zit, waar ondernemers en inwoners naar op zoek zijn, hoe we verschillende spullen kunnen verwerken, wat dat kost en wat dat oplevert. Breda richt zich vooral op het stimuleren van circulair gebruik, creëren van werkgelegenheid en ervaring opdoen met circulariteit. Ine Wilms geeft aan: ‘’We willen eerst onderzoeken naar welke materialen ondernemers behoefte hebben, of deze ook beschikbaar zijn. Daarnaast is het ook van belang om te kijken wat werkt wel en wat niet bij de partijen.‘’

Wanneer de een producten als overbodig zien kan een ander juist enthousiast en blij zijn met het verkrijgen van dit product. Producten worden vaak naar een milieustraat of kringloop gebracht. Toch belanden er nog veel spullen in de afvalbak. Afgedankte spullen worden in de afvalbak niet altijd juist gescheiden wat niet goed is voor het milieu. Momenteel zitten we op zo’n 192 kg per persoon per jaar. Het streven is om in 2025 de afvalberg zo te laten slinken dat we dan op ongeveer 32 kg per persoon per jaar hebben.

Om het zo gemakkelijk mogelijk te maken voor spullen weg te gooien is het verstandig dat kringlopen en milieustraten gaan samenwerken. Hierbij wordt de drempel laag om spullen juíst hierheen te brengen. Waar het weer wordt verwerkt tot nieuwe producten of mensen blij zijn met product van zichzelf. Wanneer milieustraten en kringlopen meer met elkaar gaan samenwerken wordt dit proces vermakkelijkd. Wanneer er goed en selectief met deze producten wordt omgegaan, krijgen spullen een tweede leven en wordt er flink bespaard op afval. Naast het besparen op afval wordt er automatisch meer werk gerealiseerd. Hier werken vaak mensen met een arbeidsbeperking die binnen de reguliere arbeidsmarkt minder gemakkelijk aan een baan komen.

Producten kunnen ook de basis vormen voor een nieuw gefabriceerd product. Hiermee komt de afvalverwerking in een ‘nieuw jasje’ terug. Ook kun je langs komen bijvoorbeeld met een kapotte stoelpoot, die naderhand weer gemaakt is. Daarnaast ook een nieuwe manier van creativiteit verwerken binnen de samenleving. Zo kan iedere Circulaire Ambachtscentrum hier hun eigen draai aan geven. Samenwerking en creativiteit staat hierbij centraal. Het doel is gelijk; verkleinen aantal afval binnen Nederland. Daarnaast is het ook van belang dat er voldoende kennis is binnen het afval waarbij een goed onderscheid kan worden gemaakt voor wat nog bruikbaar is.

 

Benthe Kuijpers | Props

Stichting Kringloop Vindingrijk – Foto: Benthe Kuijpers

Bij het langsgaan bij Stichting Kringloop Vindingrijk waren er nog geen concrete plannen voor het Circulaire Arbeidscentrum bekend vertelt Yvonne, hoofdmedewerkster Stichting Kringloop Vindingrijk. ‘’We zijn hier nog niet van op de hoogte. Wél werken we samen met gemeentelijke afdeling afvalservice.’’ Dat vertelt Ine ook: ‘’Reparatie is wel een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Bij Vindingrijk worden wel al fietsen gerepareerd.’’ Ook wordt er momenteel al samengewerkt met Stichting Parels Breda, zij maakt ook onderdeel uit van de gemeentelijke afdeling afvalservice. Daarnaast is de kringloop een ideale vorm van recyclen. Overal in de kringloop hoor je geluiden en zie je mensen op zoek gaan naar de ideale voorwerpen waarnaar zij op zoek zijn. Dit is ook een mooi initiatief, zo krijgen spullen een tweede leven.

 

Benthe Kuijpers | Props
Benthe Kuijpers | Props

Binnenkant Kringloop Vindingrijk, Riethil 6-10 Breda – Foto: Benthe Kuijpers

Voor het realiseren van een Circulaire Ambachtscentrum is het voor Breda van belang in contact te komen met verschillende partners: ‘’Hiermee gaan we komend jaar mee in gesprek. Zij kunnen zich zeker zelf aanmelden om te doen of denken in het onderzoek. Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen voor een Repair Café. Deze zijn er al wel in Breda.’’ Vertelt Ine Wilms. Een van zo’n Repair Café is te vinden in Breda op Heksenwiellaan 2. Deze is geopend op iedere eerste zaterdag van de maand van 12.00-16.00 uur.

Benthe Kuijpers | Props
Benthe Kuijpers | Props
Benthe Kuijpers | Props

Foto’s: Benthe Kuijpers