Verdeeldheid binnen Bredase raad over actsheets duurzaamheid

BREDA- Binnen de gemeenteraad van Breda, was er donderdag 25 februari verdeeldheid over de actsheets binnen het thema duurzaamheid. Sinds 2018 werkt de gemeente Breda niet meer met beleidsnota’s, maar daar zijn de actsheets voor in de plek gekomen. Sommige partijen in de online vergadering vinden dat de actsheets niet concreet of haalbaar genoeg zijn.

De vergadering die vandaag gepland staat is er een waarin alle fracties binnen vergadering met elkaar in debat gaan om zo uiteindelijk tot een goede weging te komen van de voor- en nadelen van de actsheets. Voordat de voorzitter van de gemeenteraad Hans Mesman, de vergadering opende werden de actsheets door hem nog even concreet uitgelegd voor de burgers die meekeken met de stream. ‘’De actsheets zijn gekomen, omdat uitgebreide beleidsnota´s niet helemaal gelezen werden. Een lang beleidsplan is meestal niet de ideale oplossing om beleid in de praktijk te brengen. In de actsheets staan de doelstellingen van de gemeente goed weergegeven en hoe wij dit als gemeente het beste in praktijk kunnen laten brengen. Er staat dus het volgende in de actsheets: een terugblik op behaalde resultaten, doelen voor de komende tijd en een onderbouwing hoe wij dit willen realiseren.’’

Haalbaarheid

August Venenbos, raadslid van de VVD krijgt als eerste de beurt van Mesman. Venenbos geeft aan dat de raad nog eens goed naar de haalbaarheid van de actsheets moet kijken. Hij geeft een voorbeeld: ‘’We willen in 2050, nul kilo zwefafval in de gemeente realiseren. Dit is een mooi streven, maar het is wel erg optimistisch.’’ Daar voegt de VVD’er aan toe: ‘’ Het is volgens ons niet de bedoeling dat we de actsheets helemaal gaan uittypen hoe en wat, maar het is goed om te weten waar we staan met elkaar.’’

Hilrieke Nauta, raadslid van Groenlinks is kritisch op de actsheets. Ze vindt dat ze niet concreet genoeg zijn. ‘De actsheets zijn richtinggevend, maar we missen de naar wat het moet opleveren en de haalbaarheid daarvan’’. Het raadslid van Groenlinks sluit zich ook aan bij August Venenbos van de VVD, want ze gaf eerder al aan dat de actsheets concreet moeten en daar voegt ze bij toe dat doelstellingen meetbaar worden als zij dit kunnen realiseren.

Bevoegdheid

Niet alle partijen zijn het eens over het plan van Faissal Boulakjar van de D66 en August Venenenbos van de VVD, namelijk het weggeven van de bevoegdheid aan het college, om de actsheets te kunnen wijzigen. Dit hebben ze bedacht, omdat het college zo sneller beslissingen kunnen nemen. De raadsleden van de D66 en de VVD zeggen hierover: ‘’Daar zien wij de voordelen van in, maar dat neemt niet weg dat wij gewoon geïnformeerd moeten blijven’’. Na het zegje van de initiatiefnemers van de wijziging binnen de bevoegdheid, krijgt Michel Verschuren van de SP de beurt om te reageren. ‘’Ik denk dat het wel lastig is als je eenmaal de bevoegdheid hebt weggeven om als raad dit terug te krijgen. Hier moeten dan wel hele goede onderbouwde verklaringen voor komen om dit toch goed democratisch te kunnen laten verlopen.’’

Jos van Etten van Breda Beslist heeft er minder moeite mee om de bevoegdheid over te dragen. Wel zegt hij: ‘’Er moet wel rapportage gedaan worden met de wijzigingen zodat wij daar later alsnog over kunnen vergaderen’’. Breda Beslist stemt wel in, maar vervolgens komt er een reactie van het CDA over het overgeven van de bevoegdheid. Jeroen Bruijns zegt het volgende hierover: ‘’Wij hopen dat de bevoegdheid bij ons als gemeente raad blijft, want nu houden we er zicht op en dwingen we het iedere keer langs ons te gaan. Dit heeft zo zijn voordelen. Volgens ons moet er een tussenvorm gevonden worden.’’

Nu komt wethouder ontwikkeling, vastgoed, klimaat en regionale samenwerking, Paul de Beer van de D66 aan het woord om alles even toe te lichten. De Beer heeft zo zijn opvatting over de actsheets, hij zegt hierover: Hij dankt als eerst de raad, want er is in een korte tijd erg veel besproken. De Beer reageert op het overgeven van de bevoegdheid naar het college: ‘’Als er echt sprake is van een andere ambitie ligt de bevoegdheid gewoon bij de raad. Strikt genomen mag het college het wel, maar we hebben afspraken dat als er wijzigingen zijn dat de raad daar gewoon van op de hoogte is. We hebben een flexibel systeem waarin de drempel lager is voor de raad om beslissingen te nemen dan die voor het college.´´

Volgende week staat het volgende overleg over de actsheets op het programma. Dan komt de gemeente raad weer bij elkaar, dit keer voor de besluitvormende raadsvergadering. Hierin wordt door raadsleden voor of tegen het voorstel gestemd. De meerderheid volgende week geeft dus aan wat er met het voorstel over de bevoegdheid gedaan gaat worden.