Geeren: de schaduw van Breda

Geeren wordt vaak afgebeeld als de mindere wijk van Breda, maar over het algemeen is het rustig in de straten van deze zogenoemde ‘achterstandswijk’. Wanneer je door Geeren heen loopt, vind je een basisschool, speeltuintjes, een hoop flatgebouwen, hier en daar wat nieuwbouw en vooral veel natuur. De bewoners van Geeren hebben het een en ander verteld over hun wijk.

Door: Floris de Vos en Froukje Feenstra

“Met nog geen vijf minuten lopen ben je al in een prachtig natuurgebied”, vertelt Kitty (39). Ze zegt dat dit een van de dingen is uit de wijk waar ze erg trots op is. “Een wandeling naar de polder is een perfecte manier om even je hoofd leeg te maken en tot rust te komen.”

Als je door de wijk loopt zie je geregeld een paar afvalbakken staan die de buurtbewoners de mogelijkheid geeft hun afval te scheiden. Toch zijn sommige bewoners niet helemaal tevreden over de afval gelegenheden. “Als bewoner kan je met een pasje gemakkelijk je afval lozen, maar als buitenstaander lukt dat niet. Veel afval wordt wel eens naast de containers gezet of het wordt op straat gedumpt. Zwerfafval blijft een probleem hier. Ook worden bijvoorbeeld prullenbakken rond nieuwjaar opgeblazen en worden niet of pas laat vervangen.”

 

Inkomen en WOZ waarde

Wanneer je kijkt naar de gemiddelde inkomens van de inwoners van Geeren en deze vergelijkt met de inkomens van de Nederlandse burgers, kun je zien dat hier een groot verschil in zit. Inwoners van Geeren verdienen gemiddeld bijna de helft minder dan gemiddeld Nederland. In Geeren-Noord is het gemiddelde inkomen, op Geeren-Zuid na, het laagste van Breda.

Ook de gemiddelde WOZ-waarde in Geeren ligt een stuk lager dan dat van gemiddeld Nederland. In deze wijk zie je ook veel flatgebouwen, kleine woningen en sociale huurwoningen. Maar liefst 65 procent van de bijna drieduizend woningen in Geeren bestaat uit huurwoningen, volgens de sociale kaart van gemeente Breda. Dit kan weer teruggekoppeld worden aan het gemiddeld inkomen.

Statistieken van Allecijfers.nl Gemiddeld Nederland Geeren
Inkomen € 36.500 Bruto € 17.963 Bruto
Huizenwaarde € 270.000 € 159.000

In Geeren-Zuid is de laatste twee decennia veel gesloopt en zijn flatgebouwen vervangen door nieuwbouw.

Het aantal mensen in Geeren met een laag onderwijsniveau (maximaal VMBO-niveau) ligt in vergelijking met het gemiddelde van Breda een stuk hoger.

 

Criminaliteit en overlast

Volgens onder andere Kitty en Daphne (59)  zijn hangjongeren een probleem. “Ze zitten hier vooral in de zomer nog laat met hun scooters en harde muziek bij de speeltuintjes. Wanneer de politie wordt gebeld komen zij even snel een kijkje nemen, gaan met de jongeren in gesprek en vertrekken daarna weer.”

Geert-Jan woont nu al 26 jaar in de buurt en vertelt dat hij het een en ander heeft meegemaakt in deze wijk. “Zo’n tien jaar geleden lagen de Heroïne verslaafden meer dood dan levend in de lift.” Ook werden er meerdere liquidaties uitgevoerd. “Ik heb het voor mijn flat zien gebeuren dat er iemand werd neergeschoten. De politie doet bijna niks aan de criminaliteit hier. Gelukkig is in de afgelopen paar jaar de flat beter beveiligd en gebeurd er een stuk minder. Naar mijn idee lijkt het meer een verschuiving van het probleem. Als je me vraagt of dit een leuke buurt is denk ik nog wel een keer na.”

In Geeren ligt het gemiddelde aantal criminele incidenten per duizend inwoners op 13. Dit getal ligt lager dan het gemiddelde van gemeente Breda. Dat aantal ligt namelijk op 17 gemelde incidenten per duizend inwoners. Wanneer er dus wordt gekeken naar criminaliteit in deze wijk ten opzichte van geheel Breda, scoort Geeren lager dan het gemiddelde in de stad.